آخرین خبر

کمک به زلزله زدگان استانهای غربی

به نام خداي مهرباني بني آدم اعضاي يكديگرند كه در آفرينش زيك گوهرند چو عضوي بدرد آورد روزگار ، دگر عضو ها را نماند قرار همزمان با ميلاد پيامبر مهر و دوستي حضرت محمد مصطفي (ص) و با توجه به حادثه ناگوار زلزله در كرمانشاه ، جشن گل ريزان (fundraising) ...

Read More »

فعالیت های گروهی

سایر مطالب